Moderni IGM robotizovani sistem za zavarivanje

05. oktobar 2018.

moderni-igm-robotizovani-sistem-za-zavarivanje

Zbog povećane potražnje za našim kotlovima investirali smo u robotizovani sistem za zavarivanje, renomiranog austrijskog proizvođača IGM Robotersysteme. Ovim ulaganjem dodatno vršimo napore ka postizanju i održanju najvišeg nivoa kvaliteta Topling profesionalnih sistema.


Konstantno investiranje i unaprijeđenje proizvodnih kapaciteta je najbolja garancija visokog kvaliteta modernih Topling kotlova. Novi robotizovani sistemi za zavarivanje omogućavaju viši nivo automatizacije proizvodnog procesa čiji benefiti su visoka stabilnost, efikasnost i produktivnost Topling sistema. Uz moderne i efikasne procese proizvodnje, kvalitet finalnog proizvoda garantuju i visoko kvalitetne komponente koje se ugrađuju, a čiji proizvođači su renomirani brendovi iz EU.