Sistem za spaljivanje biomase SASP

Ovi kotlovi rade na principu djelimične pirolize čime se obezbeđuje veliki stepen iskorištenja i smanjenja emisije dimnih gasova, koje zadovoljava evropske norme. Sistem radi automatski, kao gorivo koristi se isključivo drvo (sječka),piljevina, drobljeno granje. Ovakva postrojenja koriste se u drvnoj industriji za zagrijavanje sušara, proizvodnih hala a u poslednje vrijeme postoji interes i u BiH da se ovom vrstom kotlova vrši toplifikacija gradova, instalisanjem više kotlovskih stanica. Sa obzirom da se kao energent koristi otpad iz drvne industrije, toplotna energija daleko je jeftinija od toplotne energije dobijene putem energenata, koji se (uglavnom ) koriste u gradskim toplanama u BiH. Ovaj tip kotla radimo u rasponu snage od 150 – 2500 kw.

SASP
SASP
SASP

Tišina pri radu

Kompaktne dimenzije

Održiv energent

Energetska efikasnost

Ušteda troškova

Ekološki osvješteno

Reference

Babić Arbor d.o.o.
SASP 1500
Hrvatska
EARL Bellevue
SASP 2000
Francuska
Kolašin energy doo
SASP 2000
Crna Gora
Zlatko commerce doo
SASP 1500
Hrvatska
Smart Industries d.o.o.
SASP 900
Slovenija
Smart Industries d.o.o.
SASP 990
Slovenija
Poljop.obrt
SASP 750
Hrvatska
Blaža doo
SASP 1000
Hrvatska
Drvolux doo
SASP 350
Srbija
Eko term d.o.o.
SASP 1000
Hrvatska
Gir d.o.o.
SASP 750
Srbija
Gir d.o.o.
SASP 750
Srbija
Gir d.o.o.
SASP 1000
Srbija
Požgaj d.o.o.
SASP 550
Hrvatska
Požgaj d.o.o.
SASP 2500
Hrvatska
Strugara Radanović
SASP 1200
Srbija
Stevanović tim doo
SASP 350
Srbija
SN Siet
SASP 550
Fancuska
Predilnica Litija
SASP 750
Slovenija
Petrokamen doo
SASP 1500
Hrvatska
Jasika doo
SASP 2500
Hrvatska
Delta equipment
SASP 980
Slovenija
Keker doo
SASP 1500
Crna Gora
Barbatus doo
SASP 750
Slovenija
Bois Buche
SASP 550
Francuska
Drvna ind. Rubnić
SASP 2000
Hrvatska
Evontec GMBH
SASP 2000
Njemačka
Gir d.o.o.
SASP 750
Srbija
Le gac Bernard
SASP 2000
Francuska
Neoplast Hungary ltd
SASP 150
Mađarska
Tec SRL
SASP 2500
Italija
Bagrem doo
SASP 1200
Hrvatska
Drvotrade doo
SASP 2000
Hrvatska
Drvni centar Glina
SASP 3500
Hrvatska
Jata Emona d.o.o.
SASP 750
Slovenija
Le rest Jean Luc
SASP 2000
Francuska
Scea Les Pettites Metaires
SASP 2000
Francuska
Scea Les Champes Merle
SASP 1500
Francuska
Nigos Elektronik
SASP 150
Srbija
Ratar doo
SASP 2000
Hrvatska
Sciere du Grand Clos
SASP 2000
Francuska
Tiliaexport doo
SASP 1500
Hrvatska
Agras Energia
SASP 1500
Italija
Energetika Ruše
SASP 550
Slovenija
Fi-ma doo
SASP 1000
Hrvatska
Gis impro doo
SASP 1000
Hrvatska
Millem inženjering doo
SASP 550
Hrvatska
Otk doo
SASP 2000
Hrvatska
Šerif export import
SASP 1000
Hrvatska
Telki ingatlan Kft
SASP 1500
Mađarska
View engeniering
SASP 2000
Hrvatska
Intertrans doo
SASP 2500
Srbija
Green building doo
SASP 1000
Srbija
Green building doo
SASP 2000
Srbija
Green building doo
SASP 550
Srbija
Nail sitclife
SASP 2000
Velika Britanija
Windy hills
SASP 2000
Velika Britanija

Pogledaj ostale reference