KPR

KPR su kotlovi sa hidraulično pokretanom stepenastom rešetkom, te adijabatskim suprotosmjernim ložištem. Ovakva konstrukcija omogućava izuzetno visoku efikasnost sagorijevanja, sa veoma niskim parametrima izlaznih gasova.

Glavna osobina postrojenja tipa KPR je velika robusnost koja im omogućava da rade sa gorivima izrazito niskog kvaliteta:

kompletan raspon drvnog otpada veoma niskog kvaliteta, koru od drveta, granje, trulo drvo, otpadno drvo iz proizvodnje parketa, paleta, namještaja itd, sve sa velikim procentom vlage - preko 60%, te visokog procenta pepela i veoma različite granulacije – čak do dimenzija drveta ili kore od 40cm dužine i 10cm širine. Cijena ovakvih energenata je drastično manja od klasične sječke, što ovim postrojenjima daje bitnu ekonomsku prednost u odnosu na konkurente.

Raspon snaga KPR sistema se kreće od 1.5MW do 10MW, a parametri vode mogu da idu od 90 do 135 C.

KPR
KPR

Tišina pri radu

Kompaktne dimenzije

Održiv energent

Energetska efikasnost

Ušteda troškova

Ekološki osvješteno