vatra_iconTKP toplotni kotlovi

Pogon: Drvo, Ugalj, Lož Ulje i Pelet
tkp

 

Namjenjeni su za centralno grijanje manjih stambenih i porodičnih kuća, lokala i manjih proizvodnih jedinica. Kao gorivo koriste čvrsto gorivo, lož ulje ili pelet (sa dodatkom gorionika na lož ulje ili pelet i regulacione automatike). Predviđeni su za rad u temperaturnom režimu 90/70 oC. Ložišni i konvektivni dio kotla su izrađeni od kvalitetnog kotlovskog lima tehnologijom zavarivanja. Čišćenje kotla je jednostavno i pristupačno, a pribor za čišćenje se isporučuje uz kotao. Vrata za loženje su dovoljno velika tako da omogućavaju loženje krupnijih komada ogreva. Kotao je dobro toplotno izolovan tvrdo presovanom mineralnom vunom u kvalitetno izrađenoj limenoj oplati. Montaža i puštanje u rad kotla su jednostavni, a priključci su standardni. Kotlovi su atestirani od strane Mašinskog fakulteta Banja Luka. Nazivna snaga peći je postignuta sa lignitom ”Stanari” koji je male toplotne moći (oko 11 000 kJ/kg) Kotlovi su projektovani, proizvedeni i ispitani po evropskoj normi EN303-5.

 

DOWNLOAD: