pelet_iconSASP sistem za automatsko sagorijevanje bio mase

Pogon: Piljevina, Drvena Sječka, Pelet

 

sasp

 

Ovi kotlovi rade na principu djelimične pirolize čime se obezbeđuje veliki stepen iskorištenja i smanjenja emisije dimnih gasova, koje zadovoljava evropske norme. Sistem radi automatski, kao gorivo koristi se isključivo drvo (sječka),piljevina, drobljeno granje. Ovakva postrojenja koriste se u drvnoj industriji za zagrijavanje sušara, proizvodnih hala a u poslednje vrijeme postoji interes i u BiH da se ovom vrstom kotlova vrši toplifikacija gradova, instalisanjem više kotlovskih stanica. Sa obzirom da se kao energent koristi otpad iz drvne industrije, toplotna energija daleko je jeftinija od toplotne energije dobijene putem energenata, koji se (uglavnom ) koriste u gradskim toplanama u BiH. Ovaj tip kotla radimo u rasponu snage od 150 – 2000 kw.

 

DOWNLOAD: