pelet_iconECOTOP

Pogon: Pelet, Koštice Masline i Breskve

 

untitled

 

Toplovodni kotlovi tipa ”ECOTOP” namjenjeni su za centralno grijanje manjih stambenih jedinica, porodičnih kuća, lokala, manjih proizvodnih jedinica, stambeno poslovnih objekata i slično. Posebnu pažnju smo posvetili dizajnu i dimenzijama kotla, sto mu daje mogućnost instalacije u objektima sa manjom kotlovnicom pa čak i u sklopu stambenog prostora, s obzirom da je kotao u radu tih. Izrađeni su od atestiranih materijala visoke kvalitete. Automatski rad kotlova pruža korisniku zavidan komfor s obzirom na to da treba da vodi računa samo o napunjenosti spremnika peletom. Rukovanje kotlom je veoma jednostavno i svodi se na uključivanje preko glavne sklopke i podešavanja željene temperature. Automatika kotlova takođe pruža mogućnost cjelodnevnog upravljanja sa radom kotla kao i mogućnosti upravljanja preko sobnog termostata i GSM mrežom.  Ispitivanje kotla je urađeno prema EN 303-5 te ispunjava sve uslove za priključenje na instalaciju centralnog grijanja.

Ovaj tip kotla radimo u omjeru snaga od 15kW do 50kW

Gorivo:
Kotao kao gorivo koristi pelet koji ima izuzetnu kaloričnu moć (oko 18 000 kJ/kg) što znači da 2 kg peleta odgovaraju jednoj litri lož ulja, pa su otuda i troškovi grijanja peletom u odnosu na lož ulje manji i do tri puta. Procenat pepela je izuzetno nizak i iznosi 0.5-1% tako da je potreba za čišćenjem mala. Zadovoljavanje evropskih normativa između ostalog podrazumjeva i nizak sadržaj CO u dimnim gasovima te je kotao u potpunosti ekološki prihvatljiv

 

DOWNLOAD: