pelet_iconBIOTOPLING kotao

Pogon: Pelet, Koštice Masline i Breskve

 

biotopling-kotao

 

Toplovodni kotlovi tipa ”BIOTOPLING” namjenjeni su za centralno grijanje manjih stambenih jedinica, porodičnih kuća, lokala, manjih proizvodnih jedinica, stambeno poslovnih objekata i slično. Savremene su konstrukcije i dizajna. Izrađeni su od atestiranih materijala visoke kvalitete. Automatski rad kotlova pruža korisniku zavidan komfor s obzirom na to da treba da vodi računa samo o napunjenosti spremnika peletom. Rukovanje kotlom je veoma jednostavno i svodi se na uključivanje preko glavne sklopke i podešavanja željene temperature. Automatika kotlova takođe pruža mogućnost cjelodnevnog upravljanja sa radom kotla kao i mogućnosti upravljanja preko sobnog termostata i GSM mrežom. Konstrukcija kotla je usaglašena premaevropskim direktivama: MD 98/37/EC, PED 97/23/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC i evropskim normativima EN 12952-2, EN 12952-3, EN 12952-4, EN 12952-5, EN 12952-10, EN 12952-15. Ispitivanje kotla je urađeno prema EN 303-5 te ispunjava sve uslove za priključenje na instalaciju centralnog grijanja.

Gorivo:
Kotao kao gorivo koristi pelet koji ima izuzetnu kaloričnu moć (oko 18 000 kJ/kg) što znači da 2 kg peleta odgovaraju jednoj litri lož ulja, pa su otuda i troškovi grijanja peletom u odnosu na lož ulje manji i do tri puta. Procenat pepela je izuzetno nizak i iznosi 0.5-1% tako da je potreba za čišćenjem mala. Zadovoljavanje evropskih normativa između ostalog podrazumjeva i nizak sadržaj CO u dimnim gasovima te je kotao u potpunosti ekološki prihvatljiv, a kotao je opremljen i mehanizmom za čišćenje izmjenjivačkih površina. Kotlovi se proizvode u serijskoj proizvodnji nazivne snage 25, 40, 50, 60, 75,100,125, 150, 175, 200, 250, 300 kW, a veće snage kotlovskih jedinica do 2000 kW proizvode se po posebnoj narudžbi.

 

DOWNLOAD: