pelet_icon3BT Kombinovani kotao

Pogon: Biomasa(Drvo,Pelet) + Elektro

 

3bt

 

 

 

Kotao može kao gorivo da koristi drvene cjepanice, ugalj, pelet, lož ulje, a ima ugrađene i elektro grijače snage 18 kW. Sastoji se od dva zasebna ložišta u jednom kotlu. Jedno ložište služi za sagorijevanje peleta dok se drugo koristi za sagorijevanje ostalih vrsta goriva. Oba ložišta mogu da se koriste istovremeno ili posebno. Snaga svakog ložišta je 25 kW što znači da kotao može kod istovremenog loženja u oba ložišta da odaje maksimalnu snago od 50 kW. Uz kotao se isporu uje i koš za pelet sa dozirnim sistemom koji se jednostavno mogu odspojiti od kotla radi lakšeg unošenja u kotlovnicu. Kotao je proizveden i ispitan u skladu sa EN 303-5 i ispunjava sve uslove za priključivanje na instalacije centralnog grijanja.

 

DOWNLOAD: