Strateško opredjeljenje preduzeća Topling d.o.o. je proizvodnja kotlova na biomasu (pelet ,piljevina , drvna sječka ,slama…).

 

Pored ovih kotlova proizvodimo kotlove na ručno loženje krutog goriva, elektro kotlove, bojlere i kotlove za tečna i gasovita goriva. Kotlovi su projektovani sa različitim snagama od 15 kw do 2000kw, tako da se koriste kako za zagrijavanje porodičnih kuća tako i za zagrijavanje stambenih zgrada, industriskih objekata, tržnih centara i sl.

 

U cilju ostvarivanja potrebnog kvaliteta kako za domaće tako i za inostrano tržište, preduzeće posjeduje najsavremeniju tehnologiju za proizvodnju kotlova (robot za zavarivanje, savremeni aparati za zavarivanje,  lasersko rezanje plazme za rezanje itd.).

PALETA TOPLING PROIZVODA