onama_icon

Preduzeće „TOPLING“ d.o.o. Prnjavor je opredjeljeno da ostvaruje zadovoljenje potreba i želja zainteresovanih strana: kupaca, poslovnih partnera, zaposlenih, vlasnika, dobavljača, državnih institucija i institucija društvene zajednice za procese projektovanja i proizvodnje sistema za sagorjevanje piljevine i toplovodnih kotlova.

 

 

Topling d.o.o. Prnjavor

Topling d.o.o. Prnjavor

 

Preduzeće TOPLING d.o.o. Prnjavor formirano je 1993 god. Izraslo je iz Inžinjering biroa koji je osnovan 1986 godine i koji se bavio izradom projekata i izvođenjem radova centralnog grijanja.

Prilikom formiranja biro je zapošljavao pet radnika, dok danas novoformirana firma “TOPLING” d.o.o. Prnjavor zapošljava 150 radnika. Preduzeće je oslonjeno na vlastiti razvoj i inžinjering o čemu se stara 14 zaposlenih sa visokom stručnom spremom. U Početku naša proizvodnja se orjentisala na elektro kotlove i toplovodnie kotlove, koji su bili namijenjeni za centralno grijanje manjih stambenih jedinica, porodičnih kuća, lokala i manjih proizvodnih radionica.

Prateći tržište, uvažavajući potrebe okruženja u kojem živimo shvatili smo da samo vlastitom pameti možemo odgovoriti na zahtjeve tržišta. Tako paralelno sa razvojem proizvodnje toplovodnih kotlova započinje proizvodnja ovalnih i okruglih rezervoara za lako lož ulje, toplovodnih kalorifera, kombinovanih bojlera izrađenih od inox čelika… Svaka proizvodnja pa tako i naša doživjela je značajnu promjenu.

Ovo je danas firma koja se uhvatila u koštac sa međunarodnim tržištem a zahvaljujući prije svega novim proizvodnom programima SASP (sistem za automatsko spaljivanje piljevine), koji je usklađen sa CE normom i BIOTOPLING, serija kotlova, koji koriste pelet kao gorivo.. Topling danas, pored domaćeg tržišta, svoje proizvode plasira na tržištima Slovenije, Srbije, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Rumunije, Francuske, Italije, Rusije.